De wondere wereld van de metaalhandel kent voor ons natuurlijk nog maar weinig geheimen. Maar misschien is dat voor jou wel anders. Daarom geven we graag wat meer uitleg. Hier vind je het tweede deel van onze woordenlijst over metaalhandel en oude metalen. Het Woord van het Jaar gaan we wellicht niet winnen, maar wat opheldering rond onze vaktermen is altijd leuk meegenomen.

A.E.E.A.

De afkorting A.E.E.A. staat voor Afgedankte Elektronische en Elektrische Apparaten. Eenvoudig gezegd omvat dit alle courante huishoudelijke apparaten die aanvaard worden voor recyclage bij ons. 

Of iets ingewikkelder, volgens de afvalstoffenwetgeving worden volgende apparaten gedefinieerd als elektrische en elektronische apparatuur :

“Apparaten die om naar behoren te werken afhankelijk zijn van elektrische stromen of elektromagnetische velden en apparaten voor het opwekken, overbrengen en meten van die stromen en velden, die bedoeld zijn voor gebruik met een spanning van maximaal 1000 volt bij wisselstroom en 1500 volt bij gelijkstroom en die onderworpen zijn aan de aanvaardingsplicht, vermeld in artikel 3.4.4.1”.

  Momenteel zijn er 10 categorieën voor A.E.E.A.:

  1. Grote huishoudelijke apparaten

  2. Kleine huishoudelijke apparaten

  3. IT- en telecommunicatie apparaten

  4. Consumentenapparaten (inclusief zonnepanelen)

  5. Verlichtingsapparaten

  6. Elektrisch en elektronisch gereedschap

  7. Speelgoed, apparaten voor sport en ontspanning

  8. Medische hulpmiddelen

  9. Meet- en controle-instrumenten

  10. Automaten

  Op 15 augustus 2018 zijn er daar nog eens 6 andere categorieën bijgekomen:

  1. Warmte- of koude-uitwisselende apparatuur
  2. Schermen, monitors en apparatuur met schermen die een oppervlakte hebben van meer dan 100cm2
  3. Lampen, inclusief LED-lampen
  4. Grote apparatuur met een buitenafmeting van meer dan 50 cm
  5. Kleine apparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm
  6. Kleine IT- en communicatieapparatuur met een buitenafmeting van ten hoogste 50 cm

  Depollueren

  Misschien heb je de mannen bij de autowrakken wel al eens bezig gehoord over "depollueren". Dat is de vakterm om afgedankte voertuigen te gaan zuiveren van milieuvervuilende stoffen en substanties. 

  Depollueren kan je niet zomaar thuis in je garage doen. Personen of bedrijven die aan de slag gaan met het verwerken van autowrakken moeten een officiële erkenning bezitten voor het depollueren, ontmantelen en vernietigen van afgedankte voertuigen. Febelauto is de instantie die hier toezicht op gaat houden.

  Op die manier is er zekerheid dat wrakken op de meest milieuvriendelijke manier ontmanteld en gerecycleerd worden.  Eerder maakten we al eens een video om te laten zien hoe depollutie juist in zijn werk gaat.

  Coberec

  Mogelijk heb je hier en daar al gezien dat we lid zijn van Coberec, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld Recupel is deze organisatie misschien wat minder bekend bij het publiek. Toch heeft Coberec wel degelijk een groot belang in onze sector.

  Coberec is een sectorvereniging voor bedrijven die actief zijn in recuperatie en recyclage. Kortom, bedrijven die afvalstoffen een tweede leven geven, zitten bij deze organisatie. De vereniging spitst zich toe op de recuperatie van: 

  • Metaal
  • Papier
  • Textiel
  • Plastic 

  Je vindt ons dan ook terug op de ledenlijst bij de divsie "Coberec Metals"

  Meer weten?

  Kom langs met jouw oude metaal en we geven je met plezier meer uitleg.