Febelauto zette in 2015 een uniek recyclagerecord neergezet. In totaal werd 97% van het gewicht van alle geregistreerde afgedankte voertuigen hergebruikt, gerecycleerd of energetisch gevaloriseerd. Met een stijging van 3% ten opzichte van 2014 behalen we zo ruimschoots de nieuwe Europese recyclagedoelstelling voor autoproducenten en -invoerders, die in 2015 werd opgetrokken van 85% naar 95%.

Europese topspeler

De recyclagecijfers van ons land behoren al ettelijke jaren tot de allerbeste in Europa. Al in 2014 slaagden enkele door Febelauto erkende centra erin om 95% van de ingezamelde materialen te recycleren. In 2015 werd deze positieve trend doorgezet. Dit uitstekende recyclagepercentage van 97% hebben we dan ook te danken aan de volgehouden inspanningen van onze erkende centra. Een tweede reden voor deze mijlpaal is de technologische voorsprong die België in de voorbije jaren wist op te bouwen.

Wynants & Zonen

Hier bij Wynants & Zonen zijn we altijd al overtuigd geweest van het nut en de voordelen verbonden aan een doorgedreven recyclage van autowrakken. Daarom zijn we al jarenlang een erkend centrum om auto’s die uit roulatie zijn geraakt te verwerken. Bij ons, in tegenstelling tot bij niet-erkende centra, garanderen we een correcte “depollutie” en verwerking, samen met een eerlijke prijs voor uw wrak. Heeft u dus zo’n wrak voor de deur staan waar u niet meer op kan kijken? Bel ons en we halen het probleemloos voor u weg!

Bron: website Febelauto (laatst geraadpleegd op 17/01/2017)